Artikel: Hoe komt de MKB' er aan toepasbare MVO-kennis?

Hoe komt de MKB'er aan toepasbare MVO-kennis?

Onze Partner Huub Biezemans van Dochters Advies heeft een artikel geschreven voor het duurzaamheidsmagazine TGTHR.

 

Lees het hele artikel hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacatures Centraal College van Deskundigen

 

Gezocht leden CCvD

Het centraal College van Deskundigen is het adviesorgaan van Stichting De MVO-Wijzer. In het college zitten afgevaardigen van 'Eindgebruikers', 'Partners zijnde organisatieadviesbureau's', 'Partners zijnde certificerende instellingen' en 'Ona

fhankelijken'.

 

We zijn op zoek naar 2 leden. Een voor de groep 'Eindgebruikers', dit zijn organisaties die werken met het instrument De MVO-Wijzer. En een lid voor de groepn'Onafhankelijken', dit zijn MVO-experts die geen relatie hebben met De MVO-Wijzer.

 

Meer informatie: wervingstekst of het reglement van het college. Neem contact op met Nick Lakenman, voorzitter bestuur Stichting De MVO-Wijzer, voor meer informatie.

 

 

 

Artikel: VFM Facility Experts vertelt: Hoe een MKB'er MVO aantoonbaar maakt.

Lees hier het hele artikel.

 

 

TGTHR & De MVO-Wijzer

Om het enorme aanbod aan producten en diensten te verbinden is het platform TGTHR (lees: together) opgericht. Een overzichtelijke centrale hub waar kennis, expertise en inspirerende content op het gebied van duurzaam ondernemen samenkomen. Met één duidelijke rode draad: alles heeft een sterk hands-on karakter.

Op de website van TGTHR worden kennis, tools en ervaringen uitgewisseld en wordt zaken gedaan. Want ook dat is TGTHR: duurzaam, maar zonder de zakelijke kant uit het oog te verliezen. ‘Samen’ is daarbij het toverwoord, want TGTHR is een uniek open platform waaraan iedereen kan bijdragen. De communicatie van TGHTR verloopt via de website, een magazine, nieuwsbrieven, social media, evenementen en trainingen. Stichting De MVO-Wijzer levert artikelen en staat als Partner op de website.

 

 

Nog een nieuwe Partner: DCR.

Partner van De MVO-WijzerDCR (Dutch Certification Registrars) is per heden ook Partner van De MVO-Wijzer. DCR mag alleen MVO-Zelfevaluaties (gekoppeld aan de MVO-Verklaringen) afnemen. Zodra zij de juiste accreditaten hebben, mogen zij ook MVO audits afnemen.

 

Nieuwe Partner: OKAM

Organisatieadviesbureau OKAM is per 1 januari 2016 ook Partner van De MVO-Wijzer. Zij kunnen u begeleiden bij adviestrajecten, eventueel naar certificering. En ondersteunen bij de uitvoering van een MVO-Nulmeting, MVO-Stakeholderevaluatie en/ of MVO-Zelfevaluatie.

 

 

 

De MVO-Resultaten De MVO-Wijzer 2011-2014Wijzer: onderzoeksresultaten tot nu toe

Over de periode juli 2011 tot en met juli 2014 hebben 71 bedrijven een MVO-Zelfevaluatie uitgevoerd via de onlineapplicatie van De MVO-Wijzer. Daarbij hebben 1558 deelnemers het MVO-beleid van hun organisatie beoordeeld. Een mooie en waardevolle bron van informatie. Hoog tijd dus om deze resultaten met u te delen!

Klik hier voor het artikel.

 

 

 

 

IMC en Aboma Certificering geen Partners meer

Per heden zijn IMC uit Barendrecht en Aboma Certificering geen Partners meer van De MVO-Wijzer.

 

 

Ambitieplein MVO Nederland

Op donderdag 21 januari 2016 zal De MVO-Wijzer aanwezig zijn tijdens de Nieuwsjaarsevent van MVO Nederland. Kom naar onze stand op het Ambitieplein! Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

 

 

Jaarverantwoording 2014

Klik hier voor de jaarverantwoording 2014 van Stichting De MVO-Wijzer.

 

 

HRM studenten op duurzame expeditie

Lees hier het artikel van onze Partner Djazzo over de MVO-nulmetingen die 1ste jaars HRM studenten van Hogeschool Avans in Den Bosch hebben uitgevoerd bij organisaties.

 

 

Eerste zorgorganisatie met een keurmerk!

Stichting Oase biedt ambulante begeleiding en dagbesteding aan (jong)volwassenen met een beperking. Zij hebben als eerste zorgorganisatie het keurmerk 'De MVO-Wijzer' behaald! Zij zijn geaudit door Het Keurmerkinstituut.

 

 

Harmonisatiebijeenkomst auditoren De MVO-Wijzer

harmonisatiebijeenkomst De MVO-Wijzer

 

 

Op woensdag 9 september a.s. van 17:00 - 20:30 uur is er een harmonisatiebijeenkomst voor de auditoren die geschoold zijn om de normen van De MVO-Wijzer te toetsen. De aangesloten certificerende instellingen hebben hierover een mail ontvangen. Aanmelden kan tot 1 september a.s.

 

 

 

 

 

 

Kennisbijeenkomst Partners De MVO-Wijzer

Op 22 april hebben wij een kennisbijeenkomst gehad met onze Partners over 'Community of Practice' (een methodiek die door onze Partner 'De Maatschappelijke Regisseurs' is ontwikkeld) en over het boek 'Nieuwe Business Modellen' (mede geschreven door Erik van Oord van De Maatschappelijke Regisseurs).

In het kader van de deeleconomie mochten we gebruik maken van de vergaderruimte 'Banana Lab' bij Oikocredit' en 'Max Havelaar' in Utrecht. Dank hiervoor!

 

Banana Lab bij Oikocredit/ Max HavelaarMax Havelaar FairtradePresentatie door Erik van Oord

 

 

De MVO-Wijzer op de beurs Duurzaam 2015 in Zaandam

Beurs Duurzaam2015Beursdagen zijn altijd hectisch. Vroeg opstaan om op tijd te vertrekken. De laatste dingen regelen. Ben ik echt niets vergeten..?

 

De MVO-Wijzer was met 3 van haar Partners (organisatieadviesbureaus Ritzky en BrandsConnect en certificerende instelling NCI) op de beurs Duurzaam 2015 aanwezig. Op tijd aanwezig en alle spullen meegenomen. Aanmelden, badge ophalen en op naar stand D10.

 

Duurzaam 2015 is een ontmoetingsplaats voor MKB’ers die andere inspirerende organisaties ontmoeten met concrete oplossingen, luisteren naar de verhalen van de sprekers en uitgebreid netwerken.

 

De ochtend komt moeizaam op gang. Er is een beperkt aantal bezoekers. Wel wordt er veel gesproken met mede-standhouders. Altijd handig om het netwerk op deze manier uit te bereiden. In de middag komen er meer bezoekers. Gelukkig maar! Er zijn een aantal gesprekken met interessante organisaties. Dus wie weet wat daar nog uit zal komen.

 

Een aantal bezoekers heeft een visitekaartje in onze bak gestopt. Hiermee kunnen ze een online MVO-Stakeholderevaluatie winnen. Binnenkort zullen we bekend maken wie de winnaar is.

 

De dag is afgelopen. We ruimen de spullen weer op. Leveren onze badge in en gaan naar huis. De komende periode maar eens kijken of we aan het beperkt aantal interessante gesprekken een vervolg kunnen geven…

 

 

 

Nieuwe versie normen De MVO-Wijzer

Per 1 januari 2015 zijn er de nieuwe normen De MVO-Wijzer versie 3.0 beschikbaar, u kunt deze gratis downloaden in de MVO Shop.

 

Vanaf 1 januari 2015 kunnen organisaties getoetst worden tegen de nieuwe norm waarbij er een overgangstermijn van 1 jaar wordt gehanteerd. De overgansregeling kunt u hier downloaden.

 

Op 1 januari 2016 vervallen alle voorgaande versies.

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via info@de-mvowijzer.nl

 

 

Nieuwe voorzitter Bestuur en Centraal College van Deskundigen

  

We zijn blij dat we kunnen melden dat Stichting De MVO-Wijzer een nieuwe voorzitter heeft. Nick Lakenman stelt zichzelf kort voor hieronder:

 

Mijn naam is Nick Lakenman, ik ben 54 jaar en werkzaam als zelfstandig interim manager. Van huis uit Geograaf ben ik terecht gekomen bij verschillende grote bedrijven waar ik uiteenlopende management posities heb vervuld. Hierdoor, maar zeker ook vanuit mijn studie, ben ik betrokken geraakt bij MVO, waarbij mijn invalshoek meer people en profit was dan planet. Inmiddels heb ik een aantal bedrijven geadviseerd en ondersteund bij de invoering van een MVO beleid, heb lezingen en workshops gegeven op dit gebied en ben actief betrokken bij een aantal organisaties die duurzaam ondernemen als speerpunt hebben. Mijn bijdrage aan De MVO-Wijzer zie ik vooral, naast het verder uitbouwen van het netwerk, in het faciliteren van de verdere uitbouw van de organisatie en het model.

 

Voor een uitgebreid CV en meer informatie over Nick: zie zijn profiel bij LinkedIn. Naast voorzitter van het Bestuur is Nick ook voorzitter van het Centraal College van Deskundigen.

 

 

Het Keurmerkinstituut is Partner geworden!

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat het Keurmerkinstituut als certificerende instelling Partner is geworden van De MVO-Wijzer!

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties in Europa. Het heeft onder andere uitgebreide ervaring in de
sectoren zorg, welzijn (incl. kinderopvang en jeugdzorg) en recreatie (spelen, zwemmen e.d.).

 

 

 

 

Subsidiemogelijkheden MVO

Subsidies

Op de website van onze Partner IMC staat informatie over subsidiemogelijkheden voor 'duurzame inzetbaarheid medewerkers' en 'energie-en milieuinvesteringen'.

 

 

De Maatschappelijke Regisseurs

“De Maatschappelijke Regisseurs” (een samenwerking tussen de bedrijven Ivanhoe en PerSonore) zijn Partner van De MVO-Wijzer geworden. Dat houdt in dat zij MVO-Nulmetingen en MVO-Verklaringen kunnen afgeven. Daarnaast kunnen zij organisaties begeleiden bij de implementatie van De MVO-Wijzer. Met hun concept “Community of Practice MVO” brengen ze het MKB en duurzaam ondernemen bij elkaar.

 

 

 

Herziening normen De MVO-Wijzer

Per 1 januari 2015 vindt er een wijziging plaats in de systematiek van De MVO-Wijzer met als gevolg een herziening van de normen van De MVO-Wijzer.

Volgens de geldende overeenkomst en de handleidingen is een actuele MVO-Zelfevaluatie nu een vereiste.

De verandering betreft het loslaten van een geldige en actuele MVO-Zelfevaluatie op basis van De MVO-Wijzer bij hercertificering.

De wijziging heeft dus alleen betrekking op hercertificering.
De wijziging heeft geen gevolgen voor de afgifte van een MVO-Verklaring zonder certificatie.
De MVO-Zelfevaluatie bij de eerste certificatie audit blijft wel bestaan.

Omdat de vereiste MVO-Zelfevaluatie wordt losgelaten maar een vorm van MVO zelfreflectie van essentieel belang wordt geacht wordt dit als norm opgenomen in de normen van De MVO-Wijzer. De norm wordt aangepast naar aanleiding van deze verandering.

 

Dit heeft de volgende consequenties:

Tot 31 december 2014 blijft de huidige systematiek van kracht;
Organisasties die te maken hebben met hercerificeren voor 1 januari 2015 zullen een geldige, actuele MVO-Verklaring dienen te hebben;


Herziening van de normen van De MVO-Wijzer vindt plaats per 1 januari 2015;
Vanaf 1 januari 2015 worden organisaties getoetst tegen de nieuwe norm waarbij er een overgangstermijn wordt gehanteerd voor de organisaties die al gecertificeerd zijn tegen de normen van De MVO-Wijzer, versie 1.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via info@de-mvowijzer.nl

 

 

Logo MVO-Verklaring

Organisaties met een geldige MVO-Verklaring van De MVO-Wijzer kunnen sinds kort een logo gebruiken in hun communicatie-uitingen. Voor organisaties die gecertificeerd zijn, geldt een ander logo.

Logo Verklaring De MVO-Wijzer Dit logo is te downloaden op de pagina 'Verklaringen & Certificaten'.

De MVO-Wijzer genoemd in rijtje bruikbare MVO-keurmerken

Na de publicatie over MVO-keurmerken door drie onderzoekers is er een storm aan reacties gekomen. De onderzoekers hebben hun selectiecriteria beter benoemd (dank hiervoor). En voilà: De MVO-Wijzer staat erbij!

 

 

 

De MVO-Wijzer genoemd in rijtje bruikbare MVO-keurmerken

Na de publicatie over MVO-keurmerken door drie onderzoekers is er een storm aan reacties gekomen. De onderzoekers hebben hun selectiecriteria beter benoemd (dank hiervoor). En voilà: De MVO-Wijzer staat erbij!

Zie hier het hele artikel.