Meten en monitoren


Heeft u behoefte aan verdieping op het gebied van ‘Goed bestuur: meten en monitoren van uw MVO-activiteiten’? Maak dan gebruik van deze handige instrumenten.

 

SmartTrackers

SmartTrackers is een complete, professionele applicatie voor al uw metingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en CO2. Met SmartTrackers voldoet u in één oogwenk aan de eisen van een groot aantal normen en standaarden, zoals de CO2-prestatieladder, EED en de MVO-prestatieladder. Met één druk op de knop ziet u waar de meeste winst valt te behalen en maakt u oogstrelende en complete rapportages. Een kosteloze demo is beschikbaar.

Meer weten?
Kijk op www.smarttrackers.nl. 

MVO-Balans

Wilt u MVO-impact meten en monitoren en het veelomvattende concept MVO behapbaar maken? Wilt u MVO-doelen formuleren en uw MVO-resultaat weergeven in kleurrijke grafieken? En wilt u daarvoor een flexibel, gratis instrument dat aansluit bij ISO26000? Ontdek dan MVO-Balans.

Meetbare MVO-doelen stellen en monitoren
Met MVO-Balans plaatst u eenvoudig de voor uw organisatie meest relevante indicatoren op het dashboard. Vervolgens legt u daar een ambitie voor vast. Bijvoorbeeld het verminderen van de CO2-uitstoot van uw wagenpark met 3% per jaar of het verdubbelen van de opleidingsplaatsen binnen 2 jaar. Voor ieder van de negen hoofdstukken in de MVO-Wijzer geeft de MVO-Balans suggesties voor indicatoren. Hierdoor klikt u in no time een bruikbare lijst MVO-indicatoren bij elkaar. Afhankelijk van uw bedrijfstak en prioriteiten kunt u ook voorbeeld-indicatoren uit andere profielen toevoegen.

Meer weten?
Kijk op www.mvo-balans.nl. De MVO-Balans sluit naadloos aan op de Milieubarometer, het instrument om uw belangrijkste milieu-indicatoren te bepalen en meten. Lees meer over de combinatie met de Milieubarometer.

 


Milieubarometer

Heeft u behoefte aan verdieping op het gebied van ‘Milieu: inzicht in milieuprestaties’? Maak dan gebruik van de Milieubarometer van Stichting Stimular. Dit beproefde instrument bestaat al meer dan 10 jaar en wordt door duizenden organisaties gebruikt.

Helder inzicht
De Milieubarometer maakt uw milieuprestatie, CO2-footprint en bijbehorende kosten van uw bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar. U vult gegevens in over energie, water, afval, emissies, vervoer en papierverbruik en krijgt helder inzicht via grafieken, CO2 footprint, kengetallen, maatregelenselectietool, rapportages en mogelijkheden tot benchmarken.

Meer weten?
Kijk op www.milieubarometer.nl voor meer informatie. Van Houten & partners en Kleemans zijn beide Partner van zowel de Milieubarometer als de MVO-Wijzer.

 

Disclaimer
Stichting De MVO-Wijzer heeft deze instrumenten niet ontwikkeld. De Stichting heeft met deze organisaties een samenwerkingsverband omdat ze aansluiten bij onze systematiek.